Zajmujemy się montażem układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, jak również stałą posprzedażową opieką serwisową.

Posiadamy obligatoryjny od 2016 roku certyfikat wynikający z Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. F-gazy: 25.VI.2015; Dz.U.poz.881.

Na życzenie klienta zakładamy Kartę Urządzenie, zgodnie z treścią Ustawy: Od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów, operator ma 60 dni na zapewnienie sporządzenia Karty dla każdego pracującego urządzenia, zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Utworzenie Rejestru ogłosi na swojej stronie internetowej Instytut Chemii Przemysłowej (jednostka odpowiedzialna za Rejestr).

W zakresie chłodnictwa m.in. wytwornice wody lodowej w układach klimatyzacyjnych, wytwornice wody lodowej w układach chłodzenia procesów technologicznych.


Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub wypełnij formularz!